Trang thông tin điện tử phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

NHẬP TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
(TỜ KHAI ĐIỆN TỬ)


(Chọn ở yêu cầu cấp trước để tiến hành các bước phía dưới)


THÔNG TIN CƠ BẢN

Vui lòng chọn đủ 3 cấp(tỉnh/TP, huyện/quận, xã/phường) hoặc chỉ chọn tỉnh/TP

Vui lòng chọn đủ 3 cấp hoặc chỉ chọn tỉnh/TP (đối với người có quê quán nước ngoài chỉ chọn nước)


ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ


ĐỊA CHỈ HIỆN TẠI


THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP


THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN


YÊU CẦU CỦA CÔNG DÂN

Vui lòng chọn ngày đi nộp trong 7 ngày theo danh sách bên dưới (chiều thứ Bảy và ngày Chủ Nhật không làm việc)

Chọn Ngày đăng kí Thứ trong tuần Buổi Số lượng đăng kí

Gồm 5 kí tự (bao gồm chữ số và chữ cái thường)


Mã tờ khai của bạn là

Vui lòng cầm tờ khai đã được in đến nơi cấp tờ khai tương ứng để nộp.

Khai tờ khai mớiNếu tờ khai không được tải về vui lòng tắt chặn pop-up của trình duyệt và tải lại tại đây.